Välkommen till frukostseminarium på Hotel Knaust, fredag 18/6 kl 08.00 – 09.30.
Vi ses i Knausts största lokal, Oscarsalen. För att träffas coronasäkert tar vi in max 20 deltagare till anvisade platser.

En dagsaktuell fråga är hur vi alla kommer att jobba efter pandemi. Många menar att vi kommer fortsätta jobba på distans. Andra är fundersamma över hur det kommer att fungera. Frågorna handlar om hur ledarskapet behöver anpassas, hur produktiviteten påverkas och i vilka lägen det är lämpligt att jobba på distans och i vilka lägen teamet behöver vara tillsammans fysiskt.

Inom DWOQ jobbar vi sedan många på ett helt nytt sätt som kännetecknas av chefslöshet och team med fulla mandat, minimala nyckelpersonberoenden och att alla ”stängs ute” från jobbet under tre månader vart femte år. Vårt unika sätt att jobba har inneburit att vi känt behov av att ta fram nya verktyg för att utveckla teamens effektivitet. Genom dessa verktyg får teamet också svar på hur distansarbetet bör hanteras.

På frukostseminariet medverkar Emma Beck-Friis, VD för DWOQ och Fredrik Dansk, konsult på dotterbolaget XUQ. Vi kommer att berätta:

 • visa på några av våra teamverktyg som ger teamen stöd i utvecklingsarbetet och stöd i beslut om distansarbete
 • hur vi hanterat distansarbetet under pandemin och
 • hur vi ser på frågan om distansarbete efter pandemin

  Vi skulle tycka att det vore fantastiskt kul om du ville komma, lyssna och diskutera modernt företagande med utgångspunkt i våra erfarenheter generellt och gällande teambyggande speciellt. Vårt seminarium passar bäst för dig som jobbar inom HR eller är ledare inom tjänsteverksamhet.

  Vi kommer ge en inledande presentation och därefter diskuterar vi, gemensamt, baserat på de frågor som kommer upp bland deltagarna. Vi tar ingen avgift för att deltaga. Vi gör detta för att bredda dialogen med flera eftersom ämnena är viktiga. Vi vill lära känna flera aspekter av det vi kallar socialt intensiva verksamheter.

  Emma och Fredrik www.dwoq.se

  PS! Eftersom vi enbart har ett fåtal platser så vill vi be om din anmälan till fredrik.dansk@me.com.

  VI behöver din anmälan senast tisdag 15 juni.