Om XUQ

Moderna verksamheter är i allt större omfattning socialt intensiva och behöver ett modernt tänk som bas för att utvecklas. XUQ arbetar uteslutande med socialt intensiva verksamheter och tar avstamp i egen forskning och praktik.

Läs mer om XUQ

Varför XUQ?

XUQ arbetar uteslutande med verksamheter i sociala intensiva miljöer, där medarbetare, kunder och partner samarbetar i hög grad. I en socialt intensiv miljö blir språket och tydligheten avgörande.

Läs mer

Vad vi gör

XUQs konsulter har modeller och stöd som vuxit fram genom de praktikfall genomförts och genomförs. Det betyder att allt som vi gör har en koppling till den verklighet som vi alla befinner oss i.

Läs mer

Hur vi tänker

Teorier och idéer ger ett visst stöd men räcker inte hela vägen. Ett ”tänk” som är testat i praktiken är vad som krävs.

Läs mer

XUQ Forum

XUQ Forum är för dig som vill läsa notiser om vårt tänk och våra erfarenheter. Vi publicerar löpande nya notiser så håll dig ajour för att öka din insikt om socialt intensiva miljöer och verksamheter.

+

Talanger och supertalanger

30 juli 2019|

I olika inlägg på LinkedIn - bara idag har jag läst tre - så talas det om hur vi ska attrahera talanger. I ett av inläggen så finns en artikel skriven av två författare som [...]

Case

Övertidsuttag

En delikat utmaning som teamet har och som kräver avsevärt mer än att ta ansvar för ledigheter och semester är övertidsuttag.

Återkopplingens betydelse

Inom Storholmen Förvaltning har vi som del i utvecklingsarbetet talat med 2 500 kunder och frågat dem vad som är viktigast när det gäller att få till en bra fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel.

Kundmöte i bank

Ett beskrivande exempel är en telefonbank som vi studerade. I banken låg genomsnittlig samtalstid på 2 minuter och 27 sekunder, men på medarbetarnivå skiljde sig värdena starkt mellan teamet och en av medarbetarna.

Fler case