Case

Case

Förvaltaren

Övertidsuttag

En delikat utmaning som teamet har och som kräver avsevärt mer än att ta ansvar för ledigheter och semester är övertidsuttag.

Läs mer

Fastighetsskötaren

Återkopplingens betydelse

Inom Storholmen Förvaltning har vi som del i utvecklingsarbetet talat med 2 500 kunder och frågat dem vad som är viktigast när det gäller att få till en bra fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel.

Läs mer

Banken

Kundmöte i bank

Ett beskrivande exempel är en telefonbank som vi studerade. I banken låg genomsnittlig samtalstid på 2 minuter och 27 sekunder, men på medarbetarnivå skiljde sig värdena starkt mellan teamet och en av medarbetarna.

Läs mer
side-separator
beprövade tekniker