Vad vi gör

Hur vi omsätter tänket till praktisk handling

XUQs konsulter har modeller och stöd som vuxit fram genom de praktikfall genomförts och genomförs. Faktum är att vi konstant lever i ett praktikfall, DWOQ. Det betyder att allt som vi gör har en koppling till den verklighet som vi alla befinner oss i.

Föreläsningar eller projekt drivs av XUQ i nära samarbete med kundernas medarbetare och ledningar. Samspelet mellan konsult, medarbetare och ledning är kritiskt och helt centralt i allt som XUQ ger sig in i.  Kundpåverkan i konsultinsatsen säkras självklart på olika sätt. Kunderna tog ju en del av makten, medarbetarna tog resten. Alla våra modeller och metoder bygger på det. Och för workshops så har XUQ mer än 20 färdiga mötesformat som garanterar att de viktigaste ämnena avhandlas, att teamet stärks och att workshopen är inspirerande och kul.

Poängen är att de insatser vi gör ger ett förändrat beteende som påverkar verksamheten omgående.

Föreläsningar, som anpassas din verksamhets behov och syften.

Workshops och till våra workshops har vi över 20 format som använts tidigare och som samtliga uppfyller tre krav: 1) De hanterar verksamhetskritiska frågor, 2) De bygger team och 3) De är inspirerande

Projekt som på ett realistiskt sätt för din verksamhet in i ett modernt arbetssätt.

Stöder utvecklingsarbete hos er med vår erfarenhet, våra konsulter och våra modeller och verktyg.

side-separator
bootcamp implementering coaching