Varför XUQ?

Vi står för det mest moderna tänket och vi har verkligen gjort det vi saluför

Eftersom kunderna och medarbetarna tagit makten så behöver alla förhålla sig till verksamheten på ett annat sätt än tidigare. Inte minst gäller det ledare och chefer. Och man kan med fog ifrågasätta om chefer behövs. XUQ arbetar uteslutande med verksamheter i sociala intensiva miljöer, där medarbetare, kunder och partner samarbetar i hög grad.  I en socialt intensiv miljö blir språket och tydligheten avgörande. Därför är XUQs konsulter fria från floskler och avancerade begrepp.

Vi är konsulter med ett gediget tänk i botten som vi omsatt till praktisk erfarenhet. De praktiska erfarenheterna har i sin tur påverkat vårt tänk. Eftersom vi parallellt till våra konsultjobb, faktiskt arbetar inom DWOQ-gruppen, så vet vi hur det mest moderna synsättet för affärs- och verksamhetsutveckling ska omsättas till praktisk användbarhet. Det är den vardag som vi befinner oss i som gör oss till de moderna konsulter vi är.

När du anlitar XUQ så får du helt enkelt både teori och praktik med i paketet.

color-separator
forskning praktik