Fastighetsskötaren

Återkopplingens betydelse

Inom Storholmen Förvaltning har vi som del i utvecklingsarbetet talat med 2 500 kunder och frågat dem vad som är viktigast när det gäller att få till en bra fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel. Vi fick samma svar från så gott som alla tillfrågade. Över 90% svarade återkoppling.

Det finns all anledning att tro att samma förhållande gäller även i andra områden än fastighetsförvaltning. Återkopplingen förmedlar att beslut har fattats eller kommer att fattas och när, och att någon har tagit bollen och kommer att utföra sina aktiviteter i samarbetet. Det räcker alltså inte med att utföra aktiviteten korrekt, övriga deltagare måste hållas informerade om vad som sker, när det sker och vem som utför aktiviteten. Budskapet är att samspelet mellan deltagarna bör beskrivas inte bara i termer av vad som görs, utan även hur det görs och hur kommunikationen sker.

color-separator