Övertid. Bara ordet känns befogat tröttsamt. Fokus är som begreppet anger tiden och tar fasta på det industriella synsättet att en timme mer ger en viss produktion. Ja det är klart. Jobbar man övertid vid en maskin som har en viss produktivitet så blir effekten av en extra tidsenhet lätt att beräkna.

Men i dagsläget är det inte riktigt så enkelt. Och därför faller den gamla logiken runt övertiden. Nu bör det handla om att skapa energi såväl på ordinarie tid som på övertiden.

Sättet att göra det på är inte att Evert gör 2 timmar ikväll, Josefin 2 timmar imorgon kväll och Roger 2 timmar på torsdag. Denna typ av övertid har tydliga industriella karaktärsdrag och tenderar mer att nöta ner oss än ge oss extra energi.

Därför har vi skapat ett nytt upplägg för övertid. Ett format som inte bara får den utmanande arbetsuppgiften löst utan dessutom ger energi och kunskapsöverföring mellan de deltagande individerna. Vi kallar formatet ”crash”.

Crashen innebär att teamet samlar sig och gör en gemensam insats och arbetar sig igenom övertidsinsatsen enligt ett givet schema. Start är kl 13. Crashen pågår ett dygn med avbrott 21 – 08.

Övertiden tas ut på kvällen och berör då samtliga i teamet. Ofta ansluter medlemmar från andra team till crashen. Inte sällan har ett team om 4-6 fasta medlemmar en crashbemanning på totalt 10-15 personer. Effekten på ärendemängden är så gott som alltid enormt positiv, kunskapsöverföringen är omfattande och individberoendena reduceras. Energin som därmed skapas genom crashen är mycket svår att överträffa.

Den socialt intensiva verksamheten kräver nya sätt att hantera utmaningar på. Vi kan inte bara köpa den industriella logiken och tro att den håller. Crashen är ett mycket beskrivande exempel på hur något så tråkigt som övertid kan vändas till en positiv händelse.