Vad är definitionen på tjänster? Många forskare lade redan på 1980- och 1990-talen grunden för det som kallas service management. Tongivande var inte minst några nordiska forskare, t ex Christian Grönroos och Richard Norman.

Med tiden så har vi sett ett behov av att förtydliga tjänstedefinitionen. Samhället och därmed verksamheterna har utvecklats mycket de senaste 30 åren så självklart bör grundläggande definitioner som ligger till grund för hur vi driver företag och verksamheter ses över som en konsekvens av utvecklingen.

Inom DWOQ och XUQ Consulting ser vi ett värde i att beskriva tjänsterna baserat på det som vissa författare (Jan Carlzon som exempel) kallar ”sanningens ögonblick”. I mötet med mellan kund och leverantör sker en kunskapsöverföring som vi anser är en bra utgångspunkt för att tydliggöra typ av tjänst.

De typer av tjänster som utkristalliserar när vi beskriver tjänster i termer av grad av kunskapsöverföring kallar vi:

– Servicetjänster
– Konsulttjänster
– Rådgivningstjänster

Genom att beskriva tjänster med detta tillägg så påverkas synen på hur organisering ska ske, träning och rekrytering.