Förvaltaren

Övertidsuttag

En delikat utmaning som teamet har och som kräver avsevärt mer än att ta ansvar för ledigheter och semester är övertidsuttag. Övertid är ett generellt problem för teamet eftersom den ofta skiftar balansen i teamet. Det betyder att övertid bör fördelas jämnt på teamets medlemmar över tid.

Med det sagt så är det absoluta övertidsuttaget ett problem i sig efter- som privatlivet blir lidande, men vissa team hanterar det genom att också dela en stor del av det privata sammanhanget. Vissa grupper visar fina resultat och hyllar teamet, men vid närmare granskning visar det sig att en eller ett par individer ofta står för ett abnormt övertidsuttag, jämfört med övriga medlemmar.

Det som alltså är ett större problem för teamet som sådant är det relativa övertidsuttaget, dvs hur övertiden fördelas mellan medlemmarna. En någorlunda jämnt fördelad övertid ger en förbättrad kunskapsöverföring mellan medlemmarna och bidrar positivt till team- känslan. En ojämnt fördelad övertid bidrar i stället till ökad risk för individberoenden, och den riskerar att skapa en känsla av otillräcklighet hos dem som inte har möjlighet att ta ut övertid i samma omfattning. Därför måste teamet ta ansvar och ha beslutskraft över hur övertiden tas ut.

color-separator