I olika inlägg på LinkedIn – bara idag har jag läst tre – så talas det om hur vi ska attrahera talanger. I ett av inläggen så finns en artikel skriven av två författare som tar upp ämnet. I inlägget hyllar den ena författaren den andre genom att säga att artikeln är skriven tillsammans med en supertalang. Ska vi alltså attrahera talanger och inspireras av supertalanger? Vart ska vi som inte känner oss som, eller bevisligen inte är, vare sig talanger eller supertalanger, ta vägen? Kan man utbilda sig till eller träna sig till att bli talang eller supertalang? Min slutsats är nog att vi som inte vill beskriva oss som talangrika får nöja oss med att satsa på hårt arbete och på att verkligen jobba i team. Jag tror avsevärt mycket mer på teamet än på talangerna.