Den traditionella synen är att cheferna har makten i verksamheterna. Under hela 2000-talet så har den maktpositionen utmanats av kunderna. Och ja, absolut, kunderna tog makten, men märk väl, inte hela makten utan ett stort stycke av den. Det som blev kvar tog medarbetarna. Kvar blev chefen i en frustrerad position. Utan makt – hur ska chefen då kunna fungera? Detta är orsaken till att chefens roll måste omdefinieras.

Och här är det område inom vilket chefen fortfarande kan utöva makt. Makten över att ta tag i sin egen roll. Makten över den egna utvecklingen. Men chefen behöver stöd i arbetet med att omdefiniera sin roll.

Och för att kunna komma vidare så krävs att några rekvisit är på plats:

  1. Chefen måste ha insikt om att förändring är nödvändig. Insikt om förändringsbehov fås på olika sätt. Ett mycket kraftfullt sätt är givetvis att lära av andra. Varför inte praktisera en tid på ett företag som inte har chefer?
  2. Chefen måste få en målbild som leder framåt. Målbilden måste vara jordnära och begriplig. De lekar med ordpar som ofta används i media för att visa på skillnaden mellan chefer och ledare hjälper inte långt. Det behövs en grundlig teori om vad modernt ledarskap är och den teorin bör självfallet vara testad i verkligheten. Då kan den förändringsbenägna chefen hitta sin målbild och ta sig vidare i utvecklingen. Alla chefer har väl drillats i att jobba mot mål eller hur?
  3. Chefen måste få incitament till att förändras. Incitamenten är viktiga och bör definieras på utvecklingsnivå snarare än rent monetärt. Varför inte sätta tydliga kvalitetsmål rörande både arbetet och privatlivet? Finns det någon chef som inte ser ett tydligt incitament i en bättre balans mellan arbete och fritid?

XUQ Consulting ger med start under mars 2019 en serie frukost- och lunchpresentationer av den socialt intensiva verksamheten. Presentationerna ges på MeetPort vid Globen.

XUQ Consulting arbetar med socialt intensiva verksamheter. Vi genomförde först ett forskningsprojekt för att förstå modern ledarskaps- och verksamhetsutveckling och därefter har vi fortsatt utvecklingen av det socialt intensiva synsättet i praktikfall. Lärdomarna och insikterna från forskning och praktik har lagt grunden för XUQ Consulting.

XUQ Consulting existerar för att förändra och utveckla socialt intensiva verksamheter, då vi tror att världen omkring oss blir lite bättre om verksamheter byggs på det socialt intensiva sättet.