Socialt intensiva verksamheter uppstår i de organisatoriska mellanrummen där leverantör, kund och partner samarbetar. En allt större del av ekonomin baseras på samarbete olika parter emellan och de socialt intensiva verksamheterna ökar därför i betydelse. Logiken i dem skiljer sig från en traditionell organisations logik och det är därför betydelsefullt att förstå hur logiken skiljer sig och vad vi ska göra för att lyckas.
Inom XUQ Consulting har vi sammanställt 10 punkter som visat sig vara centrala för utvecklingen av en modern socialt intensiv verksamhet. Tillsammans med några stödfrågor tror vi att de kan stimulera till eftertanke. Läs och begrunda.

  1. Förtydliga existensberättigandet. Vad är syftet med vår verksamhet? Varför existerar verksamheten?
  2. Kunskapsförädling är nyckeln till utveckling. Hur bidrar verksamheten till ökat värde? Hur ökar vi kunskapen i teamen? Hos medarbetarna? I vilken grad lever vi på förmedling av andras kunskap? Hur för vi över kunskap till kunder?
  3. Föränderlighet och tempo kräver teambaserade arbetssätt. Vad är ett team? Hur stor del av verksamheten vilar på individberoenden? Hur kan individberoenden undvikas?
  4. Omdefiniera mellanchefens roll. Vilken roll har mellanchefen? Behövs mellanchefen? Hur kan de som är mellanchefer ges utveckling? Hur bör ledarskap definieras?
  5. Definiera medarbetarskap. Vad är medarbetarskap egentligen? Är medarbetarskapet definierat i relation till chefskapet? Vad betyder det för medarbetarskapet om chefsrollen omdefinieras?
  6. Bygg verksamheten på medkänsla. Vad är medkänsla? Hur mycket av medkänsla bygger på rutiner och policies och hur mycket bygger på rekrytering?
  7. Balansera vardagsgöromål och nytänkande. Hur kan vi göra det vi gör bra, om och om igen, och samtidigt hålla kreativiteten på rätt nivå? Kan nytänkande bli en del i den dagliga rutinen?
  8. Släpp in kunderna i utvecklingsarbetet. Vad krävs för att kunderna ska kunna delta i utvecklingsarbetet? Hur öppna vågar vi vara? Kommer kunderna att delta med synpunkter på dagliga rutiner? Eller kommer de även att bidra till nytänkandet?
  9. Transparens är en konkurrensfördel. Vad innebär det att vara transparent? Är transparens enbart ett verktyg vid kris? Kan transparens bli ett permanent tillstånd?
  10. Utnyttja kraften i de organisatoriska mellanrummen. Vilka är de viktigaste organisatoriska mellanrummen? Vilka agerar där? Vilka frågor hanteras i mellanrummen?

XUQ Consulting ger med start under mars 2019 en serie frukost- och lunchpresentationer av den socialt intensiva verksamheten. Presentationerna ges på MeetPort vid Globen.
XUQ Consulting arbetar med socialt intensiva verksamheter. Vi genomförde först ett forskningsprojekt för att förstå modern ledarskaps- och verksamhetsutveckling och därefter har vi fortsatt utvecklingen av det socialt intensiva synsättet i praktikfall. Lärdomarna och insikterna från forskning och praktik har lagt grunden för XUQ Consulting.
XUQ Consulting existerar för förändra och utveckla socialt intensiva verksamheter, då vi tror att världen omkring oss blir lite bättre om verksamheter byggs på det socialt intensiva sättet.