I en banbrytande studie av Mats Tyrstrup beskrivs hur ledare faktiskt upplever hög grad av osäkerhet inte bara över den långa tidshorisonten, vilket kanske kunde förväntas, utan även i det korta tidsperspektivet. Det faktum att ledarna upplever hög osäkerhet i det korta perspektivet påverkar grunden för definitionen på ledarskap anser vi.

Den mer eller mindre traditionella synen och alltjämt pågående diskussionen om skillnaden mellan chef och ledare får sig alltså, enligt vår syn, en knuff i en annan riktning. Vi ser gränsen mellan chef och ledare som gräns mellan hög respektive låg grad av upplevd osäkerhet. Ledarskap kommer därmed att handla om att minska osäkerhet och chefskap kommer att handla om rutiner och processer i relativt stabila situationer med låg grad av upplevd osäkerhet.